English version below.

Tämä tietosuojaseloste koskee theicy.com -sivustoa ja sen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät sivuston alareunasta (footerista).

2. Kerättävät tiedot

Sivustolla kerätään seuraavia tietoja:

• Yhteydenottolomakkeessa annetut tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja viesti.

3. Tietojen käyttötarkoitus

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

• Yhteydenottojen käsittely ja vastaaminen.

• Markkinointi ja tiedotus.

4. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumusta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä.

5. Tietojen suojaus

Henkilötietojen suojaamiseksi on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

6. Oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, pyytää virheellisten tietojen korjaamista ja vaatia tietojen poistamista.

7. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutoksista ilmoitetaan sivustolla.

8. Yhteystiedot

Lisätietoja tietosuojasta saa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Yhteystiedot löytyvät sivuston alareunasta (footerista).

Privacy policy

This privacy policy applies to theicy.com and the handling of personal data of its users.

1. Data Controller

The contact information of the data controller can be found at the bottom of the website (footer).

2. Collected Data

The following information is collected on the website:

• Information provided in the contact form, such as name, email address, and message.

3. Purpose of Data Use

The collected data may be used for the following purposes:

• Processing and responding to contact requests.

• Marketing and communication.

4. Data Disclosure

Data will not be disclosed to third parties without consent, unless required by law.

5. Data Protection

Appropriate technical and organizational measures are in place to protect personal data.

6. Rights

Individuals have the right to access their personal data, request the correction of incorrect data, and request the deletion of their data.

7. Changes to the Privacy Policy

We reserve the right to change this privacy policy as needed. Changes will be announced on the website.

8. Contact Information

For more information about privacy, please contact the data controller. The contact information can be found at the bottom of the website (footer).